במלאת 30 יום או שנה מיום פטירתו של אדם נערכת אזכרה לזכרו. מודעות אזכרה ומודעות במלאת נועדו לציין את מקום ושעת האזכרה של הנפטר.
נהוג לתלות מודעות בקרבת ביתו של הנפטר, בלוחות מודעות סביב מקום מגוריו ולפרסם בעיתונים השונים בארץ.
בחירת הנוסח היא בדרך כלל ממגוון הנוסחים הקיימים, חלקם ניתן לראות בהמשך הדף. 

גדלי מודעות אזכרה ותבניות ניסוח לדוגמה:

מודעת אזכרה 2

אזכרה

מודעת אזכרה

מודעת במלאת שנה

פרסום בעיתון – לפרסום מודעות שונות לחץ כאן