מודעות השתתפות בצער וניחומים הן המודעות הנפוצות ביותר להביע תנחומים והזדהות עם קרובי האבל.
במקרה זה התנחומים יכולים להגיע ממי שאינו קרוב משפחה של הנפטר, ואף אינו מכיר אותו באופן אישי, אך נמצא בקשר קרוב, עסקי או פרטי, עם האבל.

דוגמאות נפוצות לפרסום מודעת השתתפות בצער: חברה המביעה צער על מותו של בן משפחתו של אחד מעובדי החברה.

גדלי מודעות אזכרה ותבניות ניסוח לדוגמה:

מודעת ניחומים 2

מודעת ניחומים 4
ניחומים פילהרמונית

מודעת השתתפות בצער בעיתון

פרסום בעיתון – לפרסום מודעות שונות לחץ כאן